Köp 3 för 2 - Välj mellan Poster och Wallsticker

Ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en tredje part, som inte är transportören och som du har angivit, får fysisk besittning av den sista varan.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Trivo Sweden AB, Terminalgatan 9, 23261 Arlov, Sverige) om ditt beslut att ångra detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat med posten eller e-post). Du kan använda den bifogade standardblanketten för ånger, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Ångeråtgärder

Om du ångrar detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som vi har tagit emot från dig, inklusive leveranskostnader (utom eventuella tilläggskostnader som uppstår om du har valt en leveransmetod som är dyrare än den billigaste standardleveransmetod som erbjuds av oss). Vi får göra avdrag från återbetalningen för varuförsämring om försämringen beror på onödig hantering av varorna av dig. Vi kommer att göra återbetalningen utan onödigt dröjsmål och senast –
(a) 14 dagar efter den dag då vi får tillbaka varorna från dig, eller
(b) (om tidigare) 14 dagar efter den dag då du lämnar in bevis på att du har returnerat varorna, eller
(c) om inga varor har levererats, 14 dagar efter den dag då vi får information om ditt beslut att ångra detta avtal.

Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i varje fall kommer du inte att debiteras några avgifter som följd av återbetalningen.

Vi får hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har sänt tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du ska sända tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i vilket fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att ångra detta avtal. Fristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Du måste själv bekosta de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuell värdeminskning av varorna till följd av hantering av varorna utöver vad som är nödvändigt för att fastställa deras art, egenskaper och funktion.